Organization Structure

Organizational Bodies:

1. Trustee Committee

2. Administrative Committee

3. Supervisory Board

● The Trustee Committee is composed of seven to eleven members, of which the President is the Secretary for Economy and Finance.

● The Administrative Committee is composed of three to five members, in which one of whom is the President.

● The Supervisory Board is composed of three to five members, in which one of whom is the president, and one of whom is a representative of the Financial Service Bureau.


Organizational Chart

Personnel List of Organizational Bodies

Trustee Committee
President    Lei Wai Nong, Secretary for Economy and Finance
Members    Iu Vai Pan
     Ma Chi Kong
     Ho Eric King Fung
     Fong Man Keng
     Yuen Ka Veng
     Tong Ka Lok
     Cai Zhiming
     Ho Kin Tong Jason
     Kong Chio Fai
 
Supervisory Board
President    Ho Mei Va
Supervisors    Iau Teng Pio
     Tam Lai Ha
  
Administrative Committee
President    Che Weng Keong
Members    Cheang Kun Wai
     Ip Kuai Lam

   
Personnel List of Project Advisory Committee
 
Project Advisory Committee
Member of Project Advisory Committee Wang Zhihua, Wang Tinghuai, Kong Un Kong, Cheng Hui Ming, Wu Wei, Chia Pun Kok, Ng Kwok Po, Lyu Aiping, Song Jingyan, Jin Dongyan, Lin Zhixiu, Lin Jianwu, Hu Min, Hong Wei, Yao Xin, Tang Benzhong, Tang Jianyuan, Guo Renzhong, Zhang Liangjie, Cui Jun, Chan Wai Kin, Huang Guoquan, Yu Zhiyi, Yang Baofeng, Chiang Kin Seng

 

Office address: Avenida do Infante D. Henrique, No. 43-53A, Macau Square, 8th Floor, Unit C and 11th Floor, Unit K, Macao (To apply for project funding, please go to 11th Floor, Unit K)
Office hours: Monday to Thursday: 9:00-13:00, 14:30-17:45;Friday: 9:00-13:00, 14:30-17:30;Tel.: 28788777
Copyright(C) 2021 ALL right reserved.